Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Kammerherre, major og landstingsmand. Ejer af Store og Lille Frederikslund. 1 0 0 0 Never
Reedwood & Co., Minnesota 1 0 0 0 Never
Fisker, Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Sjømand 1 0 0 0 Never
Mekaniker 1 0 0 0 Never
Gaardmand, Milwaukee 1 0 0 0 Never
Bogbinder og fotograf 1 0 0 0 Never
Skolelærer 1 0 0 0 Never
Tidligere lærerinde ved det kommunale skolevæsen i Nykjøbing, Falster. Uddannet paa Frk. Zahles Inst… 1 0 0 0 Never
Lærerinde ved Kolding kommunale skolevæsen. - Uddannet paa Frk. Zahles Institut 1 0 0 0 Never
Kammerjunker, husfoged i Nybølle. 1 0 0 0 Never
Lærerinde ved det kommunale skolevæsen i Stubbekjøbing. Uddannet paa Frk. Zahles Institut. 3 børn 1 0 0 0 Never
Apotheker i Roslev 1 0 0 0 Never
Kammerraad, Toldkasserer i Hobro 1 0 0 0 Never
Lærerinde ved det kommunale skolevæsen i Odense. Uddannet ved Frk. Zahles Institut. 1 0 0 0 Never
Druknet som ung. 1 0 0 0 Never
Gaardmand 1 0 0 0 Never
Skipper og værtshusholder i Munkeboe. 1 0 0 0 Never
Kompagnikirurg 1 0 0 0 Never
Nyborg 1 0 0 0 Never
Fuldmægtig i Falsters vestre Herred 1 0 0 0 Never
Løitnant, Redaktionssekretær ved Nationaltidende, Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Skovfoged 1 0 0 0 Never
Bankassistent og kgl. translatør, Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Læge 1 0 0 0 Never
Snedkermester 1 0 0 0 Never
Styrmand fra Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Sjømand, Munkeboe 1 0 0 0 Never
Opholdt sig 1795 i Kjøbenhavn, 1813 bosat i Seden 1 0 0 0 Never
Han var først skipper i Seden, men overtog senere fæstet af øen Tornøe, hvor han døde som aftægtsman… 1 0 0 0 Never
Skipper 1 0 0 0 Never
Vistnok den Caspar Ulrichsen, der døde som ugift tjenerkarl paa Tornøe 11/12 1834. Den 28 august 177… 1 0 0 0 Never
Chicago. 1 0 0 0 Never
Skipper og Indsidder i Dræby. Overtog 26/7 1802 fæstet af øen Tornøe, som han straks efter blev eier… 1 0 0 0 Never
Husmand 1 0 0 0 Never
Christine Tornøe, 24 aar, i tjeneste paa Østergaard staar opført i Munkeboe sogns afgangsliste for 1… 1 0 0 0 Never
Han kjøbte Tornøe 27/2 1819. 1 0 0 0 Never
Fisker og husmand i Dræby 1 0 0 0 Never
Tømmermand paa Munkeboe Mark 1 0 0 0 Never
fra Dræby Fed 1 0 0 0 Never
Husmand paa Munkeboe Mark 1 0 0 0 Never
7 børn. 1 0 0 0 Never
Husmand, Bregnør. 1 0 0 0 Never
Løitnant. Ansat ved Jernbane- og Telegrafvæsenet i Argentina. Udvandrede fra København til Buenos Ai… 1 0 0 0 Never
6 børn. 1 0 0 0 Never
Husmand og huseier i Bullerup 1 0 0 0 Never
Tjenerkarl paa Tornøe. Ugift. 1 0 0 0 Never
5 børn. 1 0 0 0 Never
Husmand 1 0 0 0 Never
Arbeidsmand og husmand i Kolding. Gift. 1 0 0 0 Never
Skipper i Stige, senere Kjøbmand i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Kgl. klasse-lotteri kollektrice. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Køge 1 0 0 0 Never
Cand.jur., voluntør i Rentilkammeret, senere fuldmægtig ved de Knuthiske og Thottske Fideikommisser.… 1 0 0 0 Never
Cand.phil. Bestyrer ved Sukkerfabrik i Tucoma i Argentina. Udvandrede fra København til Buenos Aires… 1 0 0 0 Never
Skipper, siden Kjøbmand i Kjerteminde. Som skipper blev han taget med skib og ladning af Engelskmand… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Odense 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Gaardeier i Taarup ved Kjerteminde. Han var 2 gange gift, men havde ingen børn. 1 0 0 0 Never
Farver. 1 0 0 0 Never
Gift med sin fætter, bogtrykker Jens Christian Borch. 1 0 0 0 Never
Bogtrykker 1 0 0 0 Never
Bogholder 1 0 0 0 Never
Stiftsprovst 1 0 0 0 Never
Cand.phil. Assistent i Landmandsbanken i Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Bogtrykker i Aalborg. Ugift. 1 0 0 0 Never
Snedkermester 1 0 0 0 Never
Fisker 1 0 0 0 Never
fra Bovense 1 0 0 0 Never
Gift. Bosat i Chicago. 5 børn. 1 0 0 0 Never
Bødker 1 0 0 0 Never
Hun var i sin ungdom i huset hos sin onkel, toldassistent Enevold Borch; Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Kantor ved Helligaandskirken 1 0 0 0 Never
Som Enke overtog hun sig Bestyrelsen af en Skole, henhørende under Hofetaten, og fik Tilladelse til… 1 0 0 0 Never
Opholder sig siden 20/7 1864 paa St. Hans Hospital 1 0 0 0 Never
vistnok død ung. 1 0 0 0 Never
Lods 1 0 0 0 Never
Cand.pharm. 1 0 0 0 Never
7 børn. 1 0 0 0 Never
Musiklærer. Ugift. 1 0 0 0 Never
Cand.pharm. 1 0 0 0 Never
1 barn. 1 0 0 0 Never
Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Sygepleierske ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
Oldfrue paa Juelsberg 1 0 0 0 Never
Farver fra Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Hoteleier og Forligelseskommisær i Næstved 1 0 0 0 Never
Tømmermand 1 0 0 0 Never
3 børn 1 0 0 0 Never
6 børn. 1 0 0 0 Never
Smedemester i Odense 1 0 0 0 Never
Smedemester i Odense 1 0 0 0 Never
Farver i Varde 1 0 0 0 Never
1 barn. 1 0 0 0 Never
Født i Skonager ved Varde 1 0 0 0 Never
Født i Størsbøl, Nykirke sogn ved Varde. 1 0 0 0 Never
Bager, kjøbmand i Kjerteminde. Trolovet med Anna Cathrine Roed 1 0 0 0 Never
Apotheker i Aarhus, St. Clemens Apothek 1 0 0 0 Never
Datter af Skomager Søren Roed. 1 0 0 0 Never
Skomager 1 0 0 0 Never
Skrædder 1 0 0 0 Never
Snedkermester, Wenzelsminde, Dræby St. 1 0 0 0 Never
Skibsfører 1 0 0 0 Never
Agentur- & Commissionsforretning i Odense. Ugift. 1 0 0 0 Never
Maskinfabrikant 1 0 0 0 Never
Smedemester i Rødby 1 0 0 0 Never
Løitnant, Toldassistent i Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Tilbragte sin barndom i Strandby Kro og paa Spangsbergs Hotel i Esbjerg. Blev konfirmeret 20/4 1879.… 1 0 0 0 Never
Var med i Felttoget 1864, hvor han var med ved Dannevirke, Dybøl og Fredericia som Officeraspirant,… 1 0 0 0 Never
Hoteleier i Esbjerg 1 0 0 0 Never
Kontorchef. 1 0 0 0 Never
Snedker. Nu agent. 1 0 0 0 Never
Ansat i Danske Bank i Esbjerg 1. april 1912. 1 0 0 0 Never
Farver i Odense 1 0 0 0 Never
Landmand 1 0 0 0 Never
fra Hannover 1 0 0 0 Never
Hoteleier i Grenaa 1 0 0 0 Never
Smedemester 1 0 0 0 Never
Efter salget af gartneriet ved Grenaa blev Wenzel overgartner på Dallund Slot ved Søndersø på Nordfy… 1 0 0 0 Never
Cand.phil. Skolebestyrer ved Frederiksberg Realskole, senere overlærer ved det kgl. Vaisenhus. I 188… 1 0 0 0 Never
Etatsraad 1 0 0 0 Never
Skuespiller 1 0 0 0 Never
Organist ved St. Peders Kirke i Nestved 1 0 0 0 Never
Birkedommer for Baroniet Lehns Birk 1 0 0 0 Never
Dekorationsmaler. Reiste 1855 til Australien 1 0 0 0 Never
Sogneprest til Hyllinge-Lyngby 1 0 0 0 Never
Cand.phil., postkontroløer i Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Dampskibskaptein 1 0 0 0 Never
Kongl. Klasselotteri Kollektrice i Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Kaptein, Amtsforvalter i Kjøbenhavn. Politiker. 1 0 0 0 Never
Lærer. Søn af Skolelærer og Gaardeier Hørlück i Rurup og Hustru Pauline f. Dons. 1 0 0 0 Never
Skolebestyrer i Fredericia 1 0 0 0 Never
Etatsraad, Toldforvalter 1 0 0 0 Never
Farmer og Agent i Amerika 1 0 0 0 Never
3 børn 1 0 0 0 Never
4 børn. 1 0 0 0 Never
Skibsreder 1 0 0 0 Never
7 børn. 1 0 0 0 Never
Bogtrykker i Sidney 1 0 0 0 Never
Landmand i Sidney 1 0 0 0 Never
2 børn 1 0 0 0 Never
Skolebestyrerinde i Odense 1 0 0 0 Never
Amtsforvalter for Møens distrikt, Direktør for Møens Spare- og Laanebank 1 0 0 0 Never
Snedkermester 1 0 0 0 Never
Forvalter paa Hollufgaard 1 0 0 0 Never
Elev paa Søakadetakademiet 1 0 0 0 Never
Skibsbygmester i Heiligenhafen, Holsten 1 0 0 0 Never
Dekorationsmaler, Hamborg 1 0 0 0 Never
Kaptein. Hamburg 1 0 0 0 Never
Arkitekt, Santa Barbara, Californien. Han har fået opkaldt en vej efter sig i Santa Barbara: Tornoe… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Wadsworth, Ohio, USA. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Flensburg, senere handlende i Nebraska. 2 børn. 1 0 0 0 Never
Medeier i en kaffeplantage i Guatemala. 1 0 0 0 Never
Instrumenthandler og musiker i New York. 1 0 0 0 Never
fhv. Kaptein. Han har overtaget svigerfaderen Johann G.L. Tornøes skibsbyggeri og kulforretning. 1 0 0 0 Never
Skibskaptein 1 0 0 0 Never
Uddannelse: Opt. paa Akad. Okt. 1860; lille Sølvmed. Marts 1864; Afgang Juli 1865. Rejser: 1871-73 R… 1 0 0 0 Never
Undervisning i Tegning og Perspektivlære i Horsens; i øvrigt uddannet paa egen Haand, dog efter sit… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Arkitekt. Grundlægger af og formand for "Frederiksberg frivillige drengeforbund". 1 0 0 0 Never
Fuldmægtig 1 0 0 0 Never
Godsforvalter paa Næsbyholm, forflyttedes 1829 til Frederiksgave og blev 1852 amtsforvalter i Assens… 1 0 0 0 Never
Forberedelsesexamen 1888. Privatlærerinde 1888-91. 1 0 0 0 Never
Skipper i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Kjøbmand og skipper. 1 0 0 0 Never
Skibsfører. Var med i affæren ved Eckernførde i 1849 ombord paa "Christian VIII". 1 0 0 0 Never
Hoteleier (Hotel Tornøe, Kerteminde), skibsmægler, forligsmægler 1863, byraadsmedlem, overligningsko… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Kjerteminde, Cand.pharm. 1 0 0 0 Never
Farver. 1 0 0 0 Never
Arkitekt i Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Brændevinsbrænder 1 0 0 0 Never
Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Cand.phil. 1 0 0 0 Never
Kommunelærer i Odense. 1 0 0 0 Never
Valgmenighedsprest 1 0 0 0 Never
Maskinmester. 1/11-1908 startet han sammen med Ole Christensen, Brørup Maskinfabrik, som han overtog… 1 0 0 0 Never
Gaardeier 1 0 0 0 Never
Lærerinde i Kjerteminde. 1 0 0 0 Never
Skipskaptein 1 0 0 0 Never
Sjømand 1 0 0 0 Never
1 barn 1 0 0 0 Never
Bankfuldmægtig, senere revisionschef i Landmandsbanken. Han tog sit liv efter Landmandbankens krak. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Seminarist fra Skaarup Seminarium 1883, Hjælpelærer i Hesselager Skole 1/9 1883 - 1/5 1885, 1/5 1885… 1 0 0 0 Never
Arkitekt i Aalborg 1 0 0 0 Never
3 børn 1 0 0 0 Never
Overretssagfører 1 0 0 0 Never
Sogneprest 1 0 0 0 Never
2 børn 1 0 0 0 Never
Amata Bay, Jamaika 1 0 0 0 Never
Landmand 1 0 0 0 Never
Arkitekt i Kjøbenhavn. Udvandrede til New York (USA) den 28. juni 1906. 1 0 0 0 Never
Teglværksbestyrer i Aalborg 1 0 0 0 Never
Amtsforvalter i Slagelse, Ridder af Dannebrog. 1 0 0 0 Never
Kaptein i fodfolket, depotkommandør ved 10de bataillon 1 0 0 0 Never
Fysikus i Odense 1 0 0 0 Never
Plantagebestyrer, Jamaika 1 0 0 0 Never
Dampskibsfører, skibsmægler i Nykjøbing F. 1 0 0 0 Never
Sogneprest i Ledøie, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand. 1 0 0 0 Never
4 børn. 1 0 0 0 Never
Farver i Kjerteminde. 1 0 0 0 Never
Landinspektør 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Assesor, pharm. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
2 børn 1 0 0 0 Never
Kjøbmand, Havnemester i Bergen. 1 0 0 0 Never
Extrakt-udskrift af Bergens skifteprotokol nr. 7. 1798-1826. Folio 933. 1 0 0 0 Never
David Marcus Cold siges gjennem Fru Inger til Østraat og slægterne Svale og Hummer at nedstamme fra… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen. 1 0 0 0 Never
Kommanderkaptein 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen. 1 0 0 0 Never
Død på Bergens Sygehus af tyfus. Artium 1861, anden examen juni 1862, medicinsk examen med laud juni… 1 0 0 0 Never
Pharmaceutisk medhjælperexamen 1891, cand.pharm. 1896. Pharmaceut ved apotheket "Falken", Christiani… 1 0 0 0 Never
Cand.polit. fra Københavns Universitet. Blev ansat i Undervisningsministeriet efter endt eksamen. 1 0 0 0 Never
Cand.phil. 29/3 1899 Toldassistent i Aalborg 1 0 0 0 Never
4 aar gammel blev hun adopteret af frøken Hanna Jørgensen og antog navnet Jørgensen som familienavn 1 0 0 0 Never
Skomagermester 1 0 0 0 Never
Artium (Laud) 1894, anden examen (Haud) juni 1896, medicinsk examen (Haud) 17,41) juni 1902. Værnepl… 1 0 0 0 Never
Hun antog navnet Warner efter mormoderens 2den mand. 1 0 0 0 Never
Kontordame i Christiania 1 0 0 0 Never
Artium (Haud) 1866, anden examen (Laud) 1867, juridisk examen (Haud) 1871. Norsk-svensk vicekonsul N… 1 0 0 0 Never
Gaardeier og handelsmand paa Bremanger 1 0 0 0 Never
4 børn 1 0 0 0 Never
Artium (Laud) 1891, 2den examen (Haud) december 1892, med. examen (Laud) december 1898. Siden 1899 h… 1 0 0 0 Never
Borgermester i Brandøsund 1 0 0 0 Never
Møbelsnedker i Horsens 1 0 0 0 Never
Artium (Haud) 1869, cand.jur. (Haud) 1879. Edsv. fuldmægtig dels hos Sorenskriver dels hos Byfoged t… 1 0 0 0 Never
Eier af Sævareid karton- & papfabrik. 1 0 0 0 Never
Generalkonsul 1 0 0 0 Never
Artium, cand.jur., værnepligtig officer 1895, fastl. officer 1901, anc. 22/1 1902. Kaptein ved Berge… 1 0 0 0 Never
Kontorchef 1 0 0 0 Never
1 barn 1 0 0 0 Never
Grosserer 1 0 0 0 Never
Papirhandler i Bergen 1 0 0 0 Never
Skibsfører 1 0 0 0 Never
Forhenværende generalkonsul i Lissabon 1 0 0 0 Never
Cand. pharm. Licentiate en pharmacy i St. Francisco. 1 0 0 0 Never
Kontorsk kjøbmand, Bergen. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Brev fra Alida Christine Koren til hennes sønnesønn David Hercules Tornøe. 1 0 0 0 Never
Amtmand 1 0 0 0 Never
Død 29/5 1884 af slagtilfælde i baad paa embedsreise i Husnæs. 1 0 0 0 Never
Sorenskriver 1 0 0 0 Never
Han var først handelsmand i Roubaix, er nu godseier i Skaanevik, eier af "Millie Gaard". Storthingsm… 1 0 0 0 Never
Hamburg. 1 0 0 0 Never
Død 24/1 1907 af slag. 1 0 0 0 Never
Sogneprest 1 0 0 0 Never
Bogholder ved St. Poul & Tacoma Lumber Co. i Washington State. 1 0 0 0 Never
Cand.phil. Eier af gaarden Handeland i Fjelberg. 1 0 0 0 Never
Pastor 1 0 0 0 Never
Var fra 1876 til 1890 sjømand, i den sidste tid som styrmand. Han blev derefter fotograf og har fra… 1 0 0 0 Never
Udskiftningsformand 1 0 0 0 Never
Død i Haaland paa Jæderen. 1 0 0 0 Never
Postmester 1 0 0 0 Never
Dampskibsfører 1 0 0 0 Never
Bestyrer af en trælastforretning i Yokohama. 1 0 0 0 Never
Sjømand. 1 0 0 0 Never
Bogholder i Pensacola. 1 0 0 0 Never
Sognepræst til Vestenskov 1 0 0 0 Never
Adopteret af Didrik Cappelen Eitzen. Bogholder i Pensacola. 1 0 0 0 Never
Pharmaceutisk medhjælperexamen 1903, cand.pharm. 1908. Pharmaceut ved Skiens nye apothek. 1 0 0 0 Never
Eier af gaarden Flister i Selje. 1 0 0 0 Never
Landhandler paa Flister, Selje 1 0 0 0 Never
Gaardbruger 1 0 0 0 Never
Eksamen Artium som privatist reallinjen i 1916 i Oslo. Krigsskolens nedre avdeling i 1917. Studerte… 1 0 0 0 Never
Nordlandshandler i Bergen. 1 0 0 0 Never
Skomager 1 0 0 0 Never
Skibsmægler 1 0 0 0 Never
Skibsmægler 1 0 0 0 Never
Uhrmager i Ringsted 1 0 0 0 Never
4 børn. 1 0 0 0 Never
Cand.jur. 1870, 1888 foged, 1899 lagmand i Haalogsland, 1893 lagmand i Oslo, 1894 medlem af Hypothek… 1 0 0 0 Never
Amtsfysikus 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Hamburg 1 0 0 0 Never
2 børn 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Artium 1859, cand.jur. 1866, overretssagfører 1869. 1896 konst. extraordinær assessor i Bergens Over… 1 0 0 0 Never
2 børn 1 0 0 0 Never
Kommunelærer i Valby 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Skibsmægler i Bergen. 1 0 0 0 Never
3 børn. 1 0 0 0 Never
8 børn 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Maskinagenturforretning i Bergen. 1 0 0 0 Never
4 børn 1 0 0 0 Never
Leipzig 1 0 0 0 Never
Skibsmægler i Bergen 1 0 0 0 Never
Cand. phil. Adjunkt ved Sorø Akademi 19/8 1901 1 0 0 0 Never
Agent i Bergen. 1 0 0 0 Never
Dampskibsfører, senere kulhandler 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Venedig 1 0 0 0 Never
5 børn. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Gift med sin svoger. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand, norsk konsul i Venedig. Ridder af St. Olavs Ordenens 2den klasse. 1 0 0 0 Never
1 søn. 1 0 0 0 Never
2 børn. 1 0 0 0 Never
Løjtnant og Toldassistent i Aarhus. 3 børn. 1 0 0 0 Never
Kontorchef i Venedig 1 0 0 0 Never
Skibsfører. 1 0 0 0 Never
Gaardbruger, eier af Halsnø Kloster 1 0 0 0 Never
Premierløitnant 1 0 0 0 Never
Gaardbruger, eier af Halsnø Kloster 1 0 0 0 Never
12 børn. 1 0 0 0 Never
Sogneprest 1 0 0 0 Never
5 børn. 1 0 0 0 Never
Gaardbruger. Født i Førland i Ryfylke 1 0 0 0 Never
Cand.theol. 1 0 0 0 Never
Lærerinde. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Trondhjem 1 0 0 0 Never
1 datter 1 0 0 0 Never
8 børn 1 0 0 0 Never
Lensmand i Blokken. af slægten Benkestok. 1 0 0 0 Never
Gaardbruger paa Blokken i Sortland 1 0 0 0 Never
5 børn 1 0 0 0 Never
Udvandrede til Amerika 1 0 0 0 Never
Sogneprest 1 0 0 0 Never
Landhandler paa Faleidet i Nordfjord. Eier af skalstrømmens mølle i Lindaas, senere bestyrer af Arne… 1 0 0 0 Never
Cand.jur. 1 0 0 0 Never
Kommunelærer i Valby 1 0 0 0 Never
Skipper 1 0 0 0 Never
6 børn 1 0 0 0 Never
Skomagersvend 1 0 0 0 Never
Gaardmand i Seden, fuldmægtig ved Østergaard Gods. 1 0 0 0 Never
Skipper i Stige 1 0 0 0 Never
Skipper i Seden, betjenter i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
født ca. 1776 - 1795 i Kjøbenhavn eller til orlogs. 1 0 0 0 Never
Gaardmand i Dræby 1 0 0 0 Never
fra Snedsted 1 0 0 0 Never
Gaardmand i Dræby 1 0 0 0 Never
Klokker og bedemand i Nyborg. Han blev student fra Svendborg 31/7 1737 (Privatist) privatpræceptor:… 1 0 0 0 Never
Magister og rektor i Nyborg. Jacob Aalls lærer. Om han siger "Slægtel All", Christiania 1908 side 33… 1 0 0 0 Never
Kommandant i Nyborg 1 0 0 0 Never
Magister 1 0 0 0 Never
Kateket og klokker 1 0 0 0 Never
Degn af Østre Skjerminge 1 0 0 0 Never
Slagter 1 0 0 0 Never
Prest. 1 0 0 0 Never
6 børn. 1 0 0 0 Never
Cand.pharm. 1 0 0 0 Never
Tømrer i Nykjøbing F. 1 0 0 0 Never
1 barn. 1 0 0 0 Never
Skipper.Skipper 1 0 0 0 Never
Kgl. agent i Kjøbenhavn. 1 0 0 0 Never
1 barn. 1 0 0 0 Never
Skipper 1 0 0 0 Never
Kjøbmand. 1 0 0 0 Never
Handelsbetjent senere kjøbmand i Nykjøbing 1 0 0 0 Never
Fotograf. 1 0 0 0 Never
Kaptajn. 1 0 0 0 Never
Trafikassistent ved Statsbanerne i Kjøbenhavn 1 0 0 0 Never
Lærer i Baaring. 1 0 0 0 Never
Anna og Wenzel Emil Tornøe drev i årene op til 2. Verdenskrig et gartneri ved Grenå. Ud over at være… 1 0 0 0 Never
Ingeniør. 1 0 0 0 Never
Taarnuhrfabrikant i Kjøge 1 0 0 0 Never
Cand.jur. Ejer af Hørbygård, Store og Lille Frederikslund og Hagestedgård. Fra 1826 blev navnet Casp… 1 0 0 0 Never
Kammeraad paa St. Jan. 1 0 0 0 Never
Ejer af Hørbygård, Valbygård, Store og Lille Frederikslund. Generalmajor, krigs- og land-commissair. 1 0 0 0 Never
Oberst. 1 0 0 0 Never
Han havde som plantageeier paa St. Thomas og ved heldige speculationer erhvervet en ikke ubetydelig… 1 0 0 0 Never
Hun kjøbte Hørbygård og Gods af v.d. Lühe for 18,250 Rdl. og 100 ducater i 1748. Hørbygård har fra d… 1 0 0 0 Never
Preliminarexamen 1903 1 0 0 0 Never
Guvenør på St. Thomas 1706-1709. 1 0 0 0 Never
Kom i 1694 til Vestindien efter opfordring af sin morbroder Johan Lorentz, der var guvenør på St. Th… 1 0 0 0 Never
Hun havde tidligere været gift med guvenør Johan Lorents' stedsøn, Zent van der Linderhoff. 1 0 0 0 Never
Viceguvenør på St. Thomas. 1 0 0 0 Never
Carsten Detlefsen ejede fra ca. 1670 frigården Kielseng i Adelby sogn ved Flensborg. 1 0 0 0 Never
Mette Lorentz var fra landsbyen Maasbøl i Rylskov sogn (nabosogn til Adelby sogn). 1 0 0 0 Never
Guvenør på St. Thomas 1690-1702. 1 0 0 0 Never
Cand.theol. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Roskilde, senere i Horsens 1 0 0 0 Never
Trafikkontrollør, nu stationsforstander. 1 0 0 0 Never
Uddannet værktøjsmager hos Thrige Titan i Odense. 1 0 0 0 Never
Lærer. 1 0 0 0 Never
Maler. Udvandrede fra Køge til New York (USA) den 14. oktober 1907. 1 0 0 0 Never
Adopteret af frøken Alida Tornøe efter Tafjord ulykken. 1 0 0 0 Never
Utdannet fotograf. Emmigrerte til USA i 1950-1967 og tjenestegjorde i US Army fra 1954 -1956 som fot… 1 0 0 0 Never
Arbeidet seg opp til Disponent for Karl Christensens Stållager i Porsgrunn. 1 0 0 0 Never
Fuldmægtig ved Statsbanerne 1 0 0 0 Never
Jægermester. 1 0 0 0 Never
Kammerherre, Ridder af Danmark, tidligere legationssecretair, 1833 i Stockholm, 1836 i Wien, 1847 ch… 1 0 0 0 Never
Kammerherre, hofjægermester, Ridder af Danmark. 1 0 0 0 Never
Kammerjunker, secondlieutenant. 1 0 0 0 Never
Lieutenant i forstærkningen. 1 0 0 0 Never
Oberstlieutenant i østerrigsk tjeneste. 1 0 0 0 Never
Mogens var chauffør ved Fyns Korn i mange år. 1 0 0 0 Never
Julie var hjemmegående husmor. 1 0 0 0 Never
Frits E. Lawaetz was born on Oct. 5, 1907, in Estate La Grange in Frederiksted. Lawaetz was best kno… 1 0 0 0 Never
Han rejste fra København til Argentina, hvor han havde en ranch der hed "The Torn O". Siden rejste h… 1 0 0 0 Never
Gaardman paa Tornøe fra 1721. Hans Erichsen og Anna Jensdatter's navne er indskaaret i dørbjelken pa… 1 0 0 0 Never
Cand.theol. 1869. Kateket i Ribe 1872, blev 1876 Sogneprest i Viggerslev og Villersø, hvorfra han sø… 0 1 0 0 Never
Da Jacob Mogens og Margrethe Volchers giftede sig i 1721, medførte Jacob Mogens i ægteskabet sin ste… 0 1 0 0 Never
Gunde Linvald, fhv. adm. sparekassedirektør, cand. jur., er død fredag den 28. nov., 88 år 1 0 0 0 Never
Skipper, siden Fæster af Tornøe. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand, agent i Bergen, hvor han blev borger 29/1 1772. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Mesterbager 1 0 0 0 Never
Skipperborger i Bergen 11/3 1784 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen 1 0 0 0 Never
Lak- og chokoladefabrikant Østen Olsen af Kalfaret 1 0 0 0 Never
Skipper. 1 0 0 0 Never
Kontorist. Ugift. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen. Legatstifter. 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Kjøbmand i Bergen. Ugift. 1 0 0 0 Never
forhenværende maltkontrollør. Student 1823, Cand.phil. Kjøbmand i Bergen. 1 0 0 0 Never
Landhandler i Førde, senere bager i Bergen. 11 børn. 1 0 0 0 Never
Skibsfører fra Lübeck 1 0 0 0 Never
Skibskaptein, senere landhandler og gaardeier af Hove i Vik. 1 0 0 0 Never
Toldkrydsbetjent 1 0 0 0 Never
6 børn. 1 0 0 0 Never
Oberstløitnant 1 0 0 0 Never
Han var discipel på Sct. Jacobs apotek i København fra 1894 og tog farmaceutisk medhjælpereksamen i… 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Skipper 1 0 0 0 Never
Rebslager 1 0 0 0 Never
Direktør i Bergens privatbank. 3 børn. 1 0 0 0 Never
Wilhelm og Maria Teting Børs stiftet legatet: 1 0 0 0 Never
Kjøbmand 1 0 0 0 Never
Skipper i Seden, Østergaard Gods. Trolovet 12/10-1770. 1 0 0 0 Never
Agent i Odense. Ugift. 1 0 0 0 Never
Skipper i Munkeboe 1 0 0 0 Never
Sjømand, Munkeboe. 1 0 0 0 Never
Cand. theol. 1869. Kateket i Ribe 1872, blev 1876 sogneprest i Viggerslev og Villersø, hvorfra han s… 1 0 0 0 Never
Sjømand, forsvandt. 1 0 0 0 Never
Smed, Rynkeby 1 0 0 0 Never
Gaardeier 1 0 0 0 Never
Husmand 1 0 0 0 Never
Gaardeier i Røirup 1 0 0 0 Never
Gaardmand 1 0 0 0 Never
Fisker i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Fisker i Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Husmand 1 0 0 0 Never
Skomager 1 0 0 0 Never
Hendes fulde navn er Jacobine Severine Gottholdine Grevenkop-Castenskjold. 1 0 0 0 Never
Husmand og sadelmager 1 0 0 0 Never
Sjømand 1 0 0 0 Never
Sjømand 1 0 0 0 Never
Arbeidsmand 1 0 0 0 Never
Husmand 1 0 0 0 Never
Sjømand, Kjerteminde 1 0 0 0 Never
Fotograf, Ryslinge. 1 0 0 0 Never
Fotograf. 1 0 0 0 Never